Toepassing

Voorwaarden voor toepassing
  • de kandidaat moet een mannelijke student zijn die is ingeschreven (of zich in een inschrijvingsprocedure bevindt) aan de universiteit, of in een voorbereidende klas, of in een instelling voor hoger onderwijs.
  • En voor vrouwelijke studenten? Er bestaat en residentie in dezelfde geest, in Louvain-la-Neuve: de Résidence Neussart.
 
Toelatingsprocedure voor kandidaten:
Via de toelatingsprocedure wil de residentie garanderen dat de voorgestelde leefomgeving overeenstemt met de verwachtingen van de kandidaat en dat hij zich tijdens zijn verblijf zal kunnen ontplooien.

STAP 1: Bezoek aan Bauloy
Een lid van de directie neemt telefonisch of per e-mail contact op met de aanvrager om een afspraak te maken voor een bezoek aan de residentie.
STAP 2: Invullen van het preregistratieformulier
De aanvrager vult het preregistratieformulier in en zendt het toe.
STAP 3: Persoonlijk onderhoud
1. De aanvrager wordt geïnterviewd door een verblijfsmanager.
2. Enkele dagen later laat de residentie de aanvrager weten of zijn aanvraag is aanvaard.
STAP 4: Ondertekening van het contract  
De kandidaat ondertekent het contract, bezorgt het terug aan de residentie en maakt een overschrijving van 600€ als huurwaarborg.